Телефон на потребителя:
0800 133 44

РАБОТА В КОМПАНИИТЕ ОТ ГРУПАТА „МАКСИМА“

Maxima Grupе Uab e литовска компания за търговия с бързооборотни стоки. В момента, във всички предприятия от Компанията, включително за T MARKET в България, работят над 30 000 души. Като бързоразвиващ се играч на пазара, с всяка изминала година към екипа ни се присъединяват все повече и повече колеги.

РАБОТА В T MARKET ЗА СПЕЦИАЛИСТИ ОТ РАЗЛИЧНИ ОБЛАСТИ

Въпреки че T MARKET е известна търговска компания, ние се нуждаем от Вашите мултидисциплинарни знания в областта на недвижимите имоти, маркетинга, логистиката, ИТ, управлението на персонал, счетоводството, инженерните науки и, разбира се, търговията.

ПРИДОБИВАНЕ НА ОПИТ И ЗНАНИЯ В Т MARKET

Дори и без значителен професионален опит или квалификация, Вие може да се присъедините към отбора на T MARKET. Но трябва да притежавате най-важното: ентусиазъм, отговорност и желание за работа. Специализираното образование не е задължително. Ние имаме постоянна необходимост от продавачи, касиери,работници за логистичния център и др. За всички изброени позиции се осигурява обучение на работното място или в Центъра за обучение към T МАRKET.

САМОСТОЯТЕЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КАРИЕРА

Всички предприятия от групата на Maxima и в частност T MARKET винаги са създавали реални възможности зауспешна кариера на талантливи, амбициозни и лоялни служители. Голяма част от нашите колеги могат да се похвалят с кариерен ръст в рамките на Компанията ни.

Присъединете се към нашия екип!

Попълнете необходимите полета, за да кандидатствате още сега!

Защо в Т MARKET?