ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ЛОЯЛНА ПРОГРАМА "ОТКРИЙ СВЕТА НА ДРАКОНИТЕ"
2019-08-27
Назад

 

  1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОГРАМАТА

Лоялна програма „ОТКРИЙ СВЕТА НА ДРАКОНИТЕ” (Програмата) се организира и провежда от „Максима България” ЕООД, ЕИК 131324923, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Ботевградско шосе” №247 ет.2.

 

  1. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. С участието си в Програмата участниците приемат изложените тук официални правила.

2.2. Официалните правила са публично оповестени и са достъпни за целия период на Програмата на интернет страницата на „Максима България“-www.tmarket.bg, както и в магазините T MARKET.

2.3. „Максима България“ си запазва правото да допълва и променя официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на интернет адрес www.tmarket.bg и в магазините T MARKET.

 

  1. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ

Програмата се организира и провежда във всички магазини T MARKET на територията на Република България.

 

  1. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Програмата започва на 03.09.2019 г. и продължава до 11.11.2019 г. включително. Събирането на бонус точки е възможно до 11.11.2019 г. включително. Използването на бонус точки за покупка на промо продукти е възможно до 11.11.2019 г. включително.

 

  1. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОГРАМАТА

5.1. Програмата представлява вид промоция, която дава възможност на клиенти на T MARKET да закупят промоционални продукти с отстъпка 50% от редовната продажна цена срещу представяне на попълнен бонус паспорт с промо точки.

5.2 При покупка на стойност минимум 15 лева с ДДС, направена в магазините на Т MARKET в посочения период на провеждане на Програмата, клиентът получава една бонус точка. Съответно при покупка на стойност 30 лева с ДДС - 2 бонус точки, при покупка на стойност 45 лева с ДДС – 3 бонус точки и т.н.

5.3 Клиентът получава допълнителна бонус точка при покупка на маркирани с уоблър на рафт в магазина продукти на партньори на Програмата и при обща стойност на покупката не по-малка от 15 лева с ДДС.

5.4 Срещу 10 събрани бонус точки клиентът може да закупи във всеки магазин TMARKETедин комплект чаша с плюшена играчка, част от Програмата, на цена от 9,99 лева с ДДС за брой.

5.5 Асортиментът промоционални продукти, участващи в Програмата, включва:

(1) Комплект чаша и плюшена играчка Беззъб

(2) Комплект чаша и плюшена играчка Светъл бяс

(3) Комплект чаша и плюшена играчка Криворог

(4) Комплект чаша и плюшена играчка Драколаком

(5) Комплект чаша и плюшена играчка Мотка

(6) Комплект чаша и плюшена играчка Буреноска

(7) Комплект чаша и плюшена играчка Ужасяващ ужас

(8) Комплект чаша и плюшена играчка Мъгляв щурм

5.6 Всички продукти, участващи в Програмата, могат да бъдат закупени и на регулярна цена от 19,98 лева с ДДС през посочения период.

 

  1. ОТГОВОРНОСТ

6.1. Изображенията на промо продуктите на интернет страницата www.tmarket.bg и в маркетинговите материали на Програмата са само илюстративни.

6.2. Количествата промо продукти за Програмата са внимателно планирани. Въпреки това е възможно поради силно увеличено търсене в отделни дни някои продукти временно да не са налични в някои или във всички магазини T MARKET. В тези случаи “Максима България“ по подходящ начин информира клиентите за деня на следваща доставка на промо продукти. „Максима България“ не носи отговорност към клиенти, които не са могли да закупят промо продукти в точно желания от тях ден и час.

6.3. В случай на продължителна липса на наличности от промо продукти, „Максима България“ си запазва правото да продължи срока на Програмата, за да даде възможност на клиентите, събрали бонус точки, да закупят промо продукти. Клиентите ще бъдат своевременно информирани за това по подходящ начин.

6.4. „Максима България“ не носи отговорност за допуснати печатни грешки в маркетинговите материали на Програмата.

 

  1. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛАТА НА ПРОГРАМАТА

7.1. „Максима България“ си запазва правото да изменя и допълва настоящите официални правила в хода на Програмата при условие, че промените не са по-неблагоприятни за клиентите спрямо настоящите правила. Евентуалните изменения и допълнения ще имат действие от датата, посочена в тях и след като са били предварително публикувани   на интернет страницата www.tmarket.bg и в магазините T MARKET, така че клиентите да се запознаят с тях.

 7.2. „Максима България“ има неотменимото право да прекрати Програмата по всяко време, като обяви това на интернет адрес www.tmarket.bg и в магазините T MARKET. При прекратяване на Програмата „Максима България“ не дължи компенсация на участниците.

 

  1. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

8.1. Инструкциите за безопасно ползване на промо продуктите са отпечатани върху техните опаковки. Клиентите следва да се запознаят с тях преди закупуване на желания продукт.

8.2. Всички желаещи могат да получат допълнителна информация за Програмата на интернет страницата www.tmarket.bg, както и в магазините T MARKET.

 

Дата на публикуване: 02.09.2019 г.