ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ЛОЯЛНА ПРОГРАМА „СВЕТЪТ НА RUBBIZ
2018-08-29
Назад

 

  1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОГРАМАТА

Лоялна програма „Светът на RUBBIZ” (Програмата) се организира и провежда от „Максима България” ЕООД, ЕИК 131324923, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Ботевградско шосе” №247 ет.2.

 

  1. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. С участието си в Програмата участниците приемат изложените тук официални правила.

2.2. Официалните правила са публично оповестени и са достъпни за целия период на Програмата на интернет страницата на „Максима България“ - www.tmarket.bg, както и в магазините T MARKET.

2.3. „Максима България“ си запазва правото да допълва и променя официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на интернет адрес www.tmarket.bg и в магазините T MARKET.

 

  1. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ

Програмата се организира и провежда във всички магазини T MARKET на територията на Република България.

 

  1. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Програмата започва на 30.08.2018 г. и продължава до 07.11.2018 г. включително. Събирането на бонус точки е възможно до 07.11.2018 г. включително. Използването на бонус точки за покупка на промо продукти е възможно до 07.11.2018 г. включително.

 

  1. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОГРАМАТА

5.1 Колекцията съдържа 24 гумени фигурки Rubbiz с 21 стикера.

5.2 При покупка на стойност минимум 15 лева, направена в магазините на Т MARKET в посочения период на провеждане на Програмата, клиентът получава като подарък пакетче с бонус точка, гумена фигурка Rubbiz и стикер с изображенията на анимационни герои на DreamWorks. Съответно при покупка на стойност 30 лева - 2 пакетчета, при покупка на стойност 45 лева – 3 пакетчета и т.н.

5.3 Клиентът получава допълнително пакетче с Rubbiz при покупка на маркирани с уоблър на рафта в магазина продукти на партньори на Програмата и при обща стойност на покупката не по-малка от 15 лева.

5.4 Цената на едно пакетче с Rubbiz извън промоцията е 1 лев.

 

5.5 Срещу 6 събрани бонус точки клиентът може да закупи във всеки магазин T MARKET една плюшена играчка, част от Програмата, на цена от 7,99 лева за брой.

5.6 Всички продукти, участващи в Програмата, могат да бъдат закупени и на регулярна цена през посочения период.

 

  1. ОТГОВОРНОСТ

6.1. Изображенията на промо продуктите на интернет страницата www.tmarket.bg и в маркетинговите материали на Програмата са само илюстративни. „Максима България“ не гарантира наличността на продукти с тази визия и дизайн по време на Програмата.

6.2. Количествата промо продукти за Програмата са внимателно планирани. Въпреки това е възможно поради силно увеличено търсене в отделни дни някои продукти временно да не са налични във всички магазини T MARKET. В тези случаи “Максима България“ по подходящ начин информира клиентите за деня на следваща доставка на промо продукти. „Максима България“ не носи отговорност към клиенти, които не са могли да закупят промо продукти точно в желания от тях ден и час.

6.3. В случай на продължителна липса на наличности от промо продукти, „Максима България“ си запазва правото да продължи срока на Програмата, за да даде възможност на клиентите, събрали бонус точки, да закупят промо продукти. Клиентите ще бъдат своевременно информирани за това по подходящ начин.

6.4. „Максима България“ не носи отговорност за евентуални вреди, причинени от промо продуктите, както и за наличието на производствени дефекти по тях.

6.5. „Максима България“ не носи отговорност за допуснати печатни грешки в маркетинговите материали на Програмата.

 

  1. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛАТА НА ПРОГРАМАТА

7.1. „Максима България“ си запазва правото да изменя и допълва настоящите официални правила в хода на Програмата при условие, че промените не са неблагоприятни за клиентите спрямо настоящите правила. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще имат действие от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им на интернет страницата www.tmarket.bg и в магазините T MARKET.

 7.2. „Максима България“ има неотменимото право да прекрати Програмата по всяко време, като обяви това на интернет адрес www.tmarket.bg и в магазините T MARKET. При прекратяване на Програмата „Максима България“ не дължи компенсация на участниците.

 

  1. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

8.1. Инструкциите за безопасно ползване на промо продуктите са отпечатани върху техните опаковки. Клиентите следва да се запознаят с тях преди закупуване на желания продукт.

8.2. Всички желаещи могат да получат допълнителна информация за Програмата на интернет страницата www.tmarket.bg, както и в магазините T MARKET.

 

Дата на публикуване: 29.08.2018 г.