Новини

1,5 ТОНА РАЗДЕЛНО СЪБРАН ТЕКСТИЛ В МАГАЗИНИ Т МАRКЕТ ПРЕЗ 2021 25.03.2022 09:13:50

1,5 ТОНА РАЗДЕЛНО СЪБРАН ТЕКСТИЛ В МАГАЗИНИ Т МАRКЕТ ПРЕЗ 2021

ЕКОЛОГИЧНИ, СОЦИАЛНИ И ХУМАНИТАРНИ ПОЛЗИ ОТ РАЗДЕЛНОТО СЪБИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ТЕКСТИЛ

През 2021 г. бяха събрани 1,5 тона текстил, като тази събираемост се определя като изключително успешна и нарежда проекта в челните места по ефективност. 

Съвременният модел за разделно събиране и дарение на текстил съществува в Западна Европа от повече от четвърт век и е основан на стремежа за съхраняване на чистотата на планетата, както и на оскъдните природни ресурси и полезни суровини вложени в текстилните изделия. Производството на текстил се явява четвъртата най-замърсяваща планетата индустрия след хранително-вкусовата, строителната и транспортната индустрия.
Разделното събиране на текстил има за цел да пести природните ресурси като връща текстилните суровини обратно в икономиката и създава възможности за удължаване на техния живот чрез многократно използване или рециклирането им в друг вид продукт, предотвратявайки добива на нови ресурси, производството на нов текстил и значително замърсяване на планетата. Освен значителните екологични ползи, разделното събиране на текстил в България осигурява облекло за хиляди хора в страни от Третия свят, както и за хора пострадали при бедствия, описани в следващите страници.

Резултатите от разделното събиране на текстил чрез специализирани контейнери на територията на магазини Т МАRКЕТ през 2021 г.

Парично дарение за всеки събран килограм към БЧК
Кризисен резерв от дрехи към БЧК
Достъп до облекло за хиляди хора в страни от Третия свят
Предотвратено замърсяване на въздуха в размер на 22 ,5 тона CO2
Предотвратено е използването на 8 172 м 3 вода
Предотвратено е замърсяване с 1,5 тона отпадъци
Предотвратено е замърсяване с пестициди само за добива на памук в размер на 1 кг
Спестяване на плодородна земя за добив на памук в рзмер на 1 хектара
Спестена е енергия в размер на 13 059 кВч
Предотвратено използването на петрол в размер на 270 кг
Спестени ни са средства на общинските бюджети в размер на около 120 лв

Локации на T MARKET, на които може да намерите контейнери:
гр. Пловдив, ул. „Шипка“ №6
гр. Пловдив, бул. „Александър Стамболийски“ №33, вх. В, ет. –1
гр. Асеновград, ул. Ал. Стамболийски № 7

Коментирането на тази статия е ограничено

Новини

Новини

1,5 ТОНА РАЗДЕЛНО СЪБРАН ТЕКСТИЛ В МАГАЗИНИ Т МАRКЕТ ПРЕЗ 2021

1,5 ТОНА РАЗДЕЛНО СЪБРАН ТЕКСТИЛ В МАГАЗИНИ Т МАРКЕТ ПРЕЗ 2021

ЕКОЛОГИЧНИ, СОЦИАЛНИ И ХУМАНИТАРНИ ПОЛЗИ ОТ РАЗДЕЛНОТО СЪБИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ТЕКСТИЛПрез 2021 г. бяха събрани 1,5 тона текстил, като тази събираем ЕКОЛОГИЧНИ, СОЦИАЛНИ И ХУМАНИТАРНИ ПОЛЗИ ОТ РАЗДЕЛНОТО СЪБИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ТЕКСТИЛПрез 2021 г. бяха събрани 1,5 тона текстил, като тази събираем 2022-03-25T09:19:07+02:00 1,5 ТОНА РАЗДЕЛНО СЪБРАН ТЕКСТИЛ В МАГАЗИНИ Т МАRКЕТ ПРЕЗ 2021

<p class="text-alignjustify">ЕКОЛОГИЧНИ, СОЦИАЛНИ И ХУМАНИТАРНИ ПОЛЗИ ОТ РАЗДЕЛНОТО СЪБИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ТЕКСТИЛ</p> <p class="text-alignjustify">През 2021 г. бяха събрани 1,5 тона текстил, като тази събираемост се определя като изключително успешна и нарежда проекта в челните места по ефективност.&nbsp;</p> <p class="text-alignjustify">Съвременният модел за разделно събиране и дарение на текстил съществува в Западна Европа от повече от четвърт век и е основан на стремежа за съхраняване на чистотата на планетата, както и на оскъдните природни ресурси и полезни суровини вложени в текстилните изделия. Производството на текстил се явява четвъртата най-замърсяваща планетата индустрия след хранително-вкусовата, строителната и транспортната индустрия.<br />Разделното събиране на текстил има за цел да пести природните ресурси като връща текстилните суровини обратно в икономиката и създава възможности за удължаване на техния живот чрез многократно използване или рециклирането им в друг вид продукт, предотвратявайки добива на нови ресурси, производството на нов текстил и значително замърсяване на планетата. Освен значителните екологични ползи, разделното събиране на текстил в България осигурява облекло за хиляди хора в страни от Третия свят, както и за хора пострадали при бедствия, описани в следващите страници.</p> <p class="text-alignjustify">Резултатите от разделното събиране на текстил чрез специализирани контейнери на територията на магазини Т МАRКЕТ през 2021 г.</p> <p class="text-alignjustify">Парично дарение за всеки събран килограм към БЧК<br />Кризисен резерв от дрехи към БЧК<br />Достъп до облекло за хиляди хора в страни от Третия свят<br />Предотвратено замърсяване на въздуха в размер на 22 ,5 тона CO2<br />Предотвратено е използването на 8 172 м 3 вода<br />Предотвратено е замърсяване с 1,5 тона отпадъци<br />Предотвратено е замърсяване с пестициди само за добива на памук в размер на 1 кг<br />Спестяване на плодородна земя за добив на памук в рзмер на 1 хектара<br />Спестена е енергия в размер на 13 059 кВч<br />Предотвратено използването на петрол в размер на 270 кг<br />Спестени ни са средства на общинските бюджети в размер на около 120 лв</p> <div class="text-alignjustify" data-block="true" data-editor="1fr0h" data-offset-key="7f8ls-0-0"> <div data-offset-key="7f8ls-0-0" class="_1mf _1mj"><span data-offset-key="7f8ls-0-0">Локации на T MARKET, на които може да намерите контейнери:</span></div> </div> <div class="text-alignjustify" data-block="true" data-editor="1fr0h" data-offset-key="v8nl-0-0"> <div data-offset-key="v8nl-0-0" class="_1mf _1mj"><span data-offset-key="v8nl-0-0">гр. Пловдив, ул. &bdquo;Шипка&ldquo; №6</span></div> </div> <div class="text-alignjustify" data-block="true" data-editor="1fr0h" data-offset-key="b945m-0-0"> <div data-offset-key="b945m-0-0" class="_1mf _1mj"><span data-offset-key="b945m-0-0">гр. Пловдив, бул. &bdquo;Александър Стамболийски&ldquo; №33, вх. В, ет. &ndash;1</span></div> </div> <div class="" data-block="true" data-editor="1fr0h" data-offset-key="e7k0h-0-0"> <div data-offset-key="e7k0h-0-0" class="_1mf _1mj text-alignjustify"><span data-offset-key="e7k0h-0-0">гр. Асеновград, ул. Ал. Стамболийски № 7</span></div> </div>

Сравнение на продукти