Новини

Празнично работно време 19.12.2022 12:50:38

Празнично работно време

Магазини T MARKET ще работят със следното работно време по време на коледно-новогодишните празници:

24.12.2022

събота

08:00 - 20:00

25.12.2022

неделя

08:00 - 21:00

26.12.2022

понеделник

09:00 - 21:00

27.12.2022

вторник

стандартно работно време

28.12.2022

сряда

стандартно работно време

31.12.2022

събота

08:00 - 21:00

1.1.2023

неделя

10:00 - 21:00

Магазин S261 (Бул.България):

24.12.2022

събота

07:30 -  20:00

25.12.2022

неделя

08:00 - 21:00

26.12.2022

понеделник

09:00 - 21:00

27.12.2022

вторник

08:00 - 22:00

28.12.2022

сряда

08:00 - 22:00

31.12.2022

събота

07:30 - 21:00

1.1.2023

неделя

10:00 - 21:00

На 02.01.2023г. (понеделник) от 08:00ч, след което преминава към стандартно работно време.

Магазин S503 (Ст.град):

Работно време на магазина, считано от 12.12 2022 до 31.12.2022:  от 07:30ч до 24:00ч.

В останалите дни празнично работно време ще бъде както следва:

24.12.2022

събота

 07:30 - 21:00

25.12.2022

неделя

09:00 - 21:00

26.12.2022

понеделник

09:00 - 21:00

27.12.2022

вторник

09:00 - 21:00

28.12.2022

сряда

09:00 - 21:00

31.12.2022

събота

07:30  - 21:00

1.1.2023

неделя

10:00 - 21:00

На 02.01.2023г. (понеделник) от 07:30ч, след което преминава към стандартно работно време

Желаем Ви светли празници,

Екипът на T MARKET

Коментирането на тази статия е ограничено

Новини

Новини

Празнично работно време

Празнично работно време

Магазини T MARKET ще работят със следното работно време по време на коледно-новогодишните празници:24.12.2022събота08:00 - 20:0025.12.2022 Магазини T MARKET ще работят със следното работно време по време на коледно-новогодишните празници:24.12.2022събота08:00 - 20:0025.12.2022 2022-12-19T13:12:41+02:00 Празнично работно време

<p><strong>М</strong><strong>агазини T MARKET ще работят със следното работно време по време на коледно-новогодишните празници:</strong></p> <table width="523"> <tbody> <tr> <td width="128" class="text-aligncenter"> <p><strong><em>24.12.2022</em></strong></p> </td> <td width="138" class="text-aligncenter"> <p><strong><em>събота</em></strong></p> </td> <td width="257" class="text-aligncenter"> <p><strong><em>08:00 - </em></strong><strong><em>20:00</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="128" class="text-aligncenter"> <p><strong><em>25.12.2022</em></strong></p> </td> <td width="138" class="text-aligncenter"> <p><strong><em>неделя</em></strong></p> </td> <td width="257" class="text-aligncenter"> <p><strong><em>08:00 - </em></strong><strong><em>21:00</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="128" class="text-aligncenter"> <p><strong><em>26.12.2022</em></strong></p> </td> <td width="138" class="text-aligncenter"> <p><strong><em>понеделник</em></strong></p> </td> <td width="257" class="text-aligncenter"> <p><strong><em>09:00 - 21:00</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="128" class="text-aligncenter"> <p><strong><em>27.12.2022</em></strong></p> </td> <td width="138" class="text-aligncenter"> <p><strong><em>вторник</em></strong></p> </td> <td width="257" class="text-aligncenter"> <p><strong><em>стандартно работно време</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="128" class="text-aligncenter"> <p><strong><em>28.12.2022</em></strong></p> </td> <td width="138" class="text-aligncenter"> <p><strong><em>сряда</em></strong></p> </td> <td width="257" class="text-aligncenter"> <p><strong><em>стандартно работно време</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="128" class="text-aligncenter"> <p><strong><em>31.12.2022</em></strong></p> </td> <td width="138" class="text-aligncenter"> <p><strong><em>събота</em></strong></p> </td> <td width="257" class="text-aligncenter"> <p><strong><em>08:00 - </em></strong><strong><em>21:00</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="128" class="text-aligncenter"> <p><strong><em>1.1.2023</em></strong></p> </td> <td width="138" class="text-aligncenter"> <p><strong><em>неделя</em></strong></p> </td> <td width="257" class="text-aligncenter"> <p><strong><em>10:00 - 21:00</em></strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><strong><em>Магазин </em></strong><strong><em>S</em></strong><strong><em>261 (Бул.Б<span>ългария)</span></em></strong><strong><em>: </em></strong></p> <table width="525"> <tbody> <tr> <td width="129" class="text-aligncenter"> <p><strong><em>24.12.2022</em></strong></p> </td> <td width="138" class="text-aligncenter"> <p><strong><em>събота</em></strong></p> </td> <td width="258" class="text-aligncenter"> <p><strong><em>07:30 -&nbsp; 20:00</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="129" class="text-aligncenter"> <p><strong><em>25.12.2022</em></strong></p> </td> <td width="138" class="text-aligncenter"> <p><strong><em>неделя</em></strong></p> </td> <td width="258" class="text-aligncenter"> <p><strong><em>08:00</em></strong><strong><em> - </em></strong><strong><em>21:00</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="129" class="text-aligncenter"> <p><strong><em>26.12.2022</em></strong></p> </td> <td width="138" class="text-aligncenter"> <p><strong><em>понеделник</em></strong></p> </td> <td width="258" class="text-aligncenter"> <p><strong><em>09:00 - 21:00</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="129" class="text-aligncenter"> <p><strong><em>27.12.2022</em></strong></p> </td> <td width="138" class="text-aligncenter"> <p><strong><em>вторник</em></strong></p> </td> <td width="258" class="text-aligncenter"> <p><strong><em>08:00 - </em></strong><strong><em>22:00</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="129" class="text-aligncenter"> <p><strong><em>28.12.2022</em></strong></p> </td> <td width="138" class="text-aligncenter"> <p><strong><em>сряда</em></strong></p> </td> <td width="258" class="text-aligncenter"> <p><strong><em>08:00 - </em></strong><strong><em>22:00</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="129" class="text-aligncenter"> <p><strong><em>31.12.2022</em></strong></p> </td> <td width="138" class="text-aligncenter"> <p><strong><em>събота</em></strong></p> </td> <td width="258" class="text-aligncenter"> <p><strong><em>07:30 - 21:00</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="129" class="text-aligncenter"> <p><strong><em>1.1.2023</em></strong></p> </td> <td width="138" class="text-aligncenter"> <p><strong><em>неделя</em></strong></p> </td> <td width="258" class="text-aligncenter"> <p><strong><em>10:00 - 21:00</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="525"> <p><strong><em>На 02.01.2023г. (понеделник) от 08:00ч, след което преминава към стандартно работно време.</em></strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><strong><em>Магазин </em></strong><strong><em>S503 (</em></strong><strong><em>Ст.град):</em></strong></p> <p>Работно време на магазина, считано от 12.12 2022 до 31.12.2022:&nbsp; от 07:30ч до 24:00ч.</p> <p>В останалите дни празнично работно време ще бъде както следва:</p> <table width="497"> <tbody> <tr> <td width="145" class="text-aligncenter"> <p><strong><em>24.12.2022</em></strong></p> </td> <td width="164" class="text-aligncenter"> <p><strong><em>събота</em></strong></p> </td> <td width="176" class="text-aligncenter"> <p><strong><em>&nbsp;07:30 - 21:00</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="145" class="text-aligncenter"> <p><strong><em>25.12.2022</em></strong></p> </td> <td width="164" class="text-aligncenter"> <p><strong><em>неделя</em></strong></p> </td> <td width="176" class="text-aligncenter"> <p><strong><em>09:00 - 21:00</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="145" class="text-aligncenter"> <p><strong><em>26.12.2022</em></strong></p> </td> <td width="164" class="text-aligncenter"> <p><strong><em>понеделник</em></strong></p> </td> <td width="176" class="text-aligncenter"> <p><strong><em>09:00 - 21:00</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="145" class="text-aligncenter"> <p><strong><em>27.12.2022</em></strong></p> </td> <td width="164" class="text-aligncenter"> <p><strong><em>вторник</em></strong></p> </td> <td width="176" class="text-aligncenter"> <p><strong><em>09:00 - 21:00</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="145" class="text-aligncenter"> <p><strong><em>28.12.2022</em></strong></p> </td> <td width="164" class="text-aligncenter"> <p><strong><em>сряда</em></strong></p> </td> <td width="176" class="text-aligncenter"> <p><strong><em>09:00 - 21:00</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="145" class="text-aligncenter"> <p><strong><em>31.12.2022</em></strong></p> </td> <td width="164" class="text-aligncenter"> <p><strong><em>събота</em></strong></p> </td> <td width="176" class="text-aligncenter"> <p><strong><em>07:30&nbsp; - 21:00</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="145" class="text-aligncenter"> <p><strong><em>1.1.2023</em></strong></p> </td> <td width="164" class="text-aligncenter"> <p><strong><em>неделя</em></strong></p> </td> <td width="176" class="text-aligncenter"> <p><strong><em>10:00 - 21:00</em></strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>На 02.01.2023г. (понеделник) от 07:30ч, след което преминава към стандартно работно време</p> <p><strong><em></em></strong></p> <p>Желаем Ви светли празници,</p> <p>Екипът на T MARKET</p>

Сравнение на продукти