Новини

T MARKET подкрепи Фондация "Национален фонд Свети Никола" 03.10.2022 10:04:52

T MARKET подкрепи Фондация "Национален фонд Свети Никола"

T MARKET осигурни хранителни продукти и ученически пособия за децата лишени от родителска грижа, настанени в ЦНСТ - с. Гаврил Геново, ЦНСТ - гр. Самоков, ЦНСТ и Преходно жилище за дца - гр. Благоевград, ЦНСТ - гр. Стражица, ЦНСТ 1, 2 и 3 - гр. Велико Търново, Преходно жилище за деца - гр. Враца, ЦПЛР "Маша Белустакова" - с. Борован както и КСУДУ - гр. Роман.

В посочените социални институции се отглеждат 125 деца и младежи, които бяха зарадвани и мотивирани за една нормална учебна година.

НФ „Свети Никола“ е регистрирана от СГС на 13.05.1999г., като неправителствена хуманитарна организация, с цел подпомагане на деца деца и младежи, лишени от родителски грижи, лица в неравностойно социално положение и възрастни с умствени и физически увреждания, както и подпомагане на тяхната интеграция в обществото. 

До момента НФ „Свети Никола“ е работил и работи с над 38 центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи, лишени от родителски грижи, лица в неравностойно социално положение, специализирана болница за деца с церебрална парализа, старчески домове, детски логопедични градини, дом за незрящи деца и болници.

Коментирането на тази статия е ограничено

Новини

Новини

T MARKET подкрепи Фондация "Национален фонд Свети Никола"

T MARKET подкрепи Фондация "Национален фонд Свети Никола"

T MARKET осигурни хранителни продукти и ученически пособия за децата лишени от родителска грижа, настанени в ЦНСТ - с. Гаврил Геново, ЦНСТ - гр. Самоков, Ц T MARKET осигурни хранителни продукти и ученически пособия за децата лишени от родителска грижа, настанени в ЦНСТ - с. Гаврил Геново, ЦНСТ - гр. Самоков, Ц 2022-12-13T08:41:46+02:00 T MARKET подкрепи Фондация "Национален фонд Свети Никола"

<p>T MARKET осигурни хранителни продукти и ученически пособия за децата лишени от родителска грижа, настанени в ЦНСТ - с. Гаврил Геново, ЦНСТ - гр. Самоков, ЦНСТ и Преходно жилище за дца - гр. Благоевград, ЦНСТ - гр. Стражица, ЦНСТ 1, 2 и 3 - гр. Велико Търново, Преходно жилище за деца - гр. Враца, ЦПЛР "Маша Белустакова" - с. Борован както и КСУДУ - гр. Роман.</p> <p>В посочените социални институции се отглеждат 125 деца и младежи, които бяха зарадвани и мотивирани за една нормална учебна година.</p> <p><span>НФ &bdquo;Свети Никола&ldquo; е регистрирана от СГС на 13.05.1999г., като неправителствена хуманитарна организация, с цел подпомагане на деца деца и младежи, лишени от родителски грижи, лица в неравностойно социално положение и възрастни с умствени и физически увреждания, както и подпомагане на тяхната интеграция в обществото.&nbsp;</span></p> <p><span>До момента НФ &bdquo;Свети Никола&ldquo; е работил и работи с над 38 центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи, лишени от родителски грижи, лица в неравностойно социално положение, специализирана болница за деца с церебрална парализа, старчески домове, детски логопедични градини, дом за незрящи деца и болници.</span></p>

Сравнение на продукти