Блог

T MARKET подкрепи СО Район "Нови Искър" в Коледната им инициатива! 21.12.2021 08:16:37

T MARKET подкрепи СО Район "Нови Искър" в Коледната им инициатива!

❤️ 🎄 За по-светли празници T MARKET подкрепи СО Район "Нови Искър" в Коледната им инициатива! 🎄 ❤️
Дарихме хранителни продукти, с които ще бъдат зарадвани децата от СО Район "Нови Искър", както и социално слаби семейства!
Да бъдем добри! 🍀 ⭐

Коментирането на тази статия е ограничено

Новини

Новини

T MARKET подкрепи СО Район "Нови Искър" в Коледната им инициатива!

T MARKET подкрепи СО Район "Нови Искър" в Коледната им инициатива!

❤️ 🎄 За по-светли празници T MARKET подкрепи СО Район "Нови Искър" в Коледната им инициатива! 🎄 ❤️Дарихме хранителни продукти, с които ще бъдат зара ❤️ 🎄 За по-светли празници T MARKET подкрепи СО Район "Нови Искър" в Коледната им инициатива! 🎄 ❤️Дарихме хранителни продукти, с които ще бъдат зара 2021-12-21T08:16:39+02:00 T MARKET подкрепи СО Район "Нови Искър" в Коледната им инициатива!

<div class="" data-block="true" data-editor="811h" data-offset-key="3bgtq-0-0"> <div data-offset-key="3bgtq-0-0" class="_1mf _1mj"><span data-offset-key="3bgtq-0-0">❤️ 🎄 За по-светли празници T MARKET подкрепи СО Район "Нови Искър" в Коледната им инициатива! 🎄 ❤️</span></div> <div data-offset-key="3bgtq-0-0" class="_1mf _1mj"><span data-offset-key="3bgtq-0-0"></span></div> </div> <div class="" data-block="true" data-editor="811h" data-offset-key="f0s8c-0-0"> <div data-offset-key="f0s8c-0-0" class="_1mf _1mj"><span data-offset-key="f0s8c-0-0">Дарихме хранителни продукти, с които ще бъдат зарадвани децата от СО Район "Нови Искър", както и социално слаби семейства! </span></div> </div> <div class="" data-block="true" data-editor="811h" data-offset-key="f9kbg-0-0"> <div data-offset-key="f9kbg-0-0" class="_1mf _1mj"><span data-offset-key="f9kbg-0-0">Да бъдем добри! 🍀 ⭐</span></div> </div>

Сравнение на продукти