Новини

T MARKET със Сертификат за устойчивост от CHEP България 21.07.2023 10:41:48

T MARKET със Сертификат за устойчивост от CHEP България

“Максима България” работи усилено за намаляване на екологичния си отпечатък като следва целите за устойчиво развитие.

Горди сме, че използвайки палети CHEP в нашите логистични бази, ние допринасяме за опазване на околната среда. Избирайки този модел на споделяне и повторно използване, ние минимизирахме потреблението на природни ресурси, емисиите на CO2 и генерирането на отпадъци. В сравнение с палетите от бяла дървесина, CHEP палетите имат по-нисък екологичен отпечатък, а използването им носи не само оперативна ефективност, но и ползи в направление устойчивост.

През последните няколко години “Максима България” направи значими стъпки за подобряване средата, в която развива дейността си. Ще продължаваме да работим в посока по-отговорно поведение, за да може всички да живеем в една по-устойчива и здрава среда

Коментирането на тази статия е ограничено

Новини

Новини

T MARKET със Сертификат за устойчивост от CHEP България

T MARKET със Сертификат за устойчивост от CHEP България

“Максима България” работи усилено за намаляване на екологичния си отпечатък като следва целите за устойчиво развитие.Горди сме, че използвайки палети CHEP “Максима България” работи усилено за намаляване на екологичния си отпечатък като следва целите за устойчиво развитие.Горди сме, че използвайки палети CHEP 2023-07-21T10:42:42+03:00 T MARKET със Сертификат за устойчивост от CHEP България

<p class="text-alignjustify"><span>&ldquo;Максима България&rdquo; работи усилено за намаляване на екологичния си отпечатък като следва целите за устойчиво развитие.</span></p> <p class="text-alignjustify"><span>Горди сме, че използвайки палети&nbsp;</span><a href="https://www.linkedin.com/company/chep/" data-attribute-index="0" data-entity-type="MINI_COMPANY">CHEP</a><span>&nbsp;в нашите логистични бази, ние допринасяме за опазване на околната среда.&nbsp;</span>Избирайки този модел на споделяне и повторно използване, ние минимизирахме потреблението на природни ресурси, емисиите на CO<sub>2</sub> и генерирането на отпадъци.&nbsp;В сравнение с палетите от бяла дървесина, CHEP палетите имат по-нисък екологичен отпечатък, а използването им носи не само оперативна ефективност, но и ползи в направление устойчивост.<br /><br /><span>През последните няколко години&nbsp;&ldquo;Максима България&rdquo; направи значими стъпки за подобряване средата, в която развива дейността си. Ще продължаваме да работим в посока&nbsp;по-отговорно поведение, за да може всички да живеем в една по-устойчива и здрава среда<em>.&nbsp;</em></span></p>

Сравнение на продукти