Блог

T MARKET в помощ на ЦЕНТЪР ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ, Община Пловдив 31.05.2022 08:19:36

T MARKET в помощ на ЦЕНТЪР ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ, Община Пловдив

T MARKET в помощ на ЦЕНТЪР ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ, Община Пловдив 
 
Центърът за временно настаняване е Социална услуга по /проект № BG05M9OP001-2.029-0002/, в която са настанени 30 лица/ 4 деца, 10 мъже и 16 жени/ изпаднали в неравностойно положение.
Хранителна верига T MARKET, като социално отговорна компания, дарява хранителни продукти на СУ-ЦВН в помощ на тяхната кауза. 
 

Коментирането на тази статия е ограничено

Новини

Новини

T MARKET в помощ на ЦЕНТЪР ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ, Община Пловдив

T MARKET в помощ на ЦЕНТЪР ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ, Община Пловдив

T MARKET в помощ на ЦЕНТЪР ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ, Община Пловдив  Центърът за временно настаняване е Социална услуга по /проект № BG05M9OP001-2.02 T MARKET в помощ на ЦЕНТЪР ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ, Община Пловдив  Центърът за временно настаняване е Социална услуга по /проект № BG05M9OP001-2.02 2022-05-31T08:19:38+03:00 T MARKET в помощ на ЦЕНТЪР ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ, Община Пловдив

<div class="" data-block="true" data-editor="e1645" data-offset-key="fj5od-0-0"> <div data-offset-key="fj5od-0-0" class="_1mf _1mj"><span data-offset-key="fj5od-0-0">T MARKET в помощ на ЦЕНТЪР ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ, Община Пловдив&nbsp;</span></div> </div> <div class="" data-block="true" data-editor="e1645" data-offset-key="hi6f-0-0"> <div data-offset-key="hi6f-0-0" class="_1mf _1mj"><span data-offset-key="hi6f-0-0">&nbsp;</span></div> </div> <div class="" data-block="true" data-editor="e1645" data-offset-key="8dfam-0-0"> <div data-offset-key="8dfam-0-0" class="_1mf _1mj"><span data-offset-key="8dfam-0-0">Центърът за временно настаняване е Социална услуга по /проект № BG05M9OP001-2.029-0002/, в която са настанени 30 лица/ 4 деца, 10 мъже и 16 жени/ изпаднали в неравностойно положение. </span></div> </div> <div class="" data-block="true" data-editor="e1645" data-offset-key="45jtr-0-0"> <div data-offset-key="45jtr-0-0" class="_1mf _1mj"><span data-offset-key="45jtr-0-0">Хранителна верига T MARKET, като социално отговорна компания, дарява хранителни продукти на СУ-ЦВН в помощ на тяхната кауза.&nbsp;</span></div> </div> <div class="" data-block="true" data-editor="e1645" data-offset-key="cl0ho-0-0"> <div data-offset-key="cl0ho-0-0" class="_1mf _1mj"><span data-offset-key="cl0ho-0-0">&nbsp;</span></div> </div> <div class="" data-block="true" data-editor="e1645" data-offset-key="6td49-0-0"> <div data-offset-key="6td49-0-0" class="_1mf _1mj"></div> </div>

Сравнение на продукти