Новини

T MARKET в помощ на ЦЕНТЪР ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ, Община Пловдив 13.03.2023 15:10:34

T MARKET в помощ на ЦЕНТЪР ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ, Община Пловдив

Центърът за временно настаняване е Социална услуга по /проект № BG05M9OP001-2.029-0002/, в която са настанени 30 лица/ 4 деца, 10 мъже и 16 жени/ изпаднали в неравностойно положение.
 
Хранителна верига T MARKET, като социално отговорна компания, дарява хранителни продукти на СУ-ЦВН в помощ на тяхната кауза.

Коментирането на тази статия е ограничено

Новини

Новини

T MARKET в помощ на ЦЕНТЪР ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ, Община Пловдив

T MARKET в помощ на ЦЕНТЪР ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ, Община Пловдив

Центърът за временно настаняване е Социална услуга по /проект № BG05M9OP001-2.029-0002/, в която са настанени 30 лица/ 4 деца, 10 мъже и 16 жени/ изпаднал Центърът за временно настаняване е Социална услуга по /проект № BG05M9OP001-2.029-0002/, в която са настанени 30 лица/ 4 деца, 10 мъже и 16 жени/ изпаднал 2023-03-13T15:11:04+02:00 T MARKET в помощ на ЦЕНТЪР ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ, Община Пловдив

<div class="" data-block="true" data-editor="c8ce2" data-offset-key="c5h4d-0-0"> <div data-offset-key="c5h4d-0-0" class="_1mf _1mj"><span data-offset-key="c5h4d-0-0">Центърът за временно настаняване е Социална услуга по /проект № BG05M9OP001-2.029-0002/, в която са настанени 30 лица/ 4 деца, 10 мъже и 16 жени/ изпаднали в неравностойно положение. </span></div> </div> <div class="" data-block="true" data-editor="c8ce2" data-offset-key="5vcql-0-0"> <div data-offset-key="5vcql-0-0" class="_1mf _1mj"><span data-offset-key="5vcql-0-0">&nbsp;</span></div> </div> <div class="" data-block="true" data-editor="c8ce2" data-offset-key="4r6to-0-0"> <div data-offset-key="4r6to-0-0" class="_1mf _1mj"><span data-offset-key="4r6to-0-0">Хранителна верига T MARKET, като социално отговорна компания, дарява хранителни продукти на СУ-ЦВН в помощ на тяхната кауза.</span></div> </div>

Сравнение на продукти