Новини

T MARKET в помощ на Вила АутистикА, Фондация "Помощ на лица с проблеми в развитието" 02.05.2023 13:56:57

T MARKET в помощ на Вила АутистикА, Фондация "Помощ на лица с проблеми в развитието"

Като социално отговорна компания не можем да останем безразлични към проекта на Фондация "Помощ на лица с проблеми в развитието" - Вила АутистикА.
 
Вила АутистикА ще бъде дневен център и социално предприятие в помощ на хората с проблеми в развитието от всякаква възраст и техните близки, където ще имат възможност да общуват, спортуват, творят, придобиват трудови умения и ще бъдат консултирани за успешната им интеграция в обществото.
Фондация „Помощ на лица с проблеми в развитието“ (ФПЛПР) с активното участие на партньорската им организация – Сдружение Аутизъм образование, бъдеще и възможности“ (АОБВ) влезе във владение на поземлен имот в София.

Във Вила АутистикА ще се доразвие и надгради модела Творилница за развитие на когнитивните умения и повишаване на капацитета за автономност“, както и ТанцовоДвигателнаТерапия за психосоматично развитие, която бе въведена от ФПЛПР по Програмата за социални иновации на Столична община.

Работата с родителите и близките е друг ключов момент в планираните от тях дейности. Ефектът от терапиите и рехабилитацията за хората с проблеми в развитието е по-голям, ако е интегриран с психо-социални интервенции с цялото семейство.

 

Коментирането на тази статия е ограничено

Новини

Новини

T MARKET в помощ на Вила АутистикА, Фондация "Помощ на лица с проблеми в развитието"

T MARKET в помощ на Вила АутистикА, Фондация "Помощ на лица с проблеми в развити

Като социално отговорна компания не можем да останем безразлични към проекта на Фондация "Помощ на лица с проблеми в развитието" - Вила АутистикА. В Като социално отговорна компания не можем да останем безразлични към проекта на Фондация "Помощ на лица с проблеми в развитието" - Вила АутистикА. В 2023-05-02T13:57:28+03:00 T MARKET в помощ на Вила АутистикА, Фондация "Помощ на лица с проблеми в развитието"

<div class="" data-block="true" data-editor="45h1q" data-offset-key="i4pi-0-0"> <div data-offset-key="i4pi-0-0" class="_1mf _1mj text-alignjustify"><span data-offset-key="i4pi-0-0">Като социално отговорна компания не можем да останем безразлични към проекта на Фондация "Помощ на лица с проблеми в развитието" - Вила АутистикА.</span></div> </div> <div class="text-alignjustify" data-block="true" data-editor="45h1q" data-offset-key="d1un7-0-0"> <div data-offset-key="d1un7-0-0" class="_1mf _1mj"><span data-offset-key="d1un7-0-0">&nbsp;</span></div> </div> <div class="" data-block="true" data-editor="45h1q" data-offset-key="807sr-0-0"> <div data-offset-key="807sr-0-0" class="_1mf _1mj text-alignjustify"><span data-offset-key="807sr-0-0">Вила АутистикА ще бъде дневен център и социално предприятие в помощ на хората с проблеми в развитието от всякаква възраст и техните близки, където ще имат възможност да общуват, спортуват, творят, придобиват трудови умения и ще бъдат консултирани за успешната им интеграция в обществото.</span></div> <div data-offset-key="807sr-0-0" class="_1mf _1mj text-alignjustify"><span data-offset-key="807sr-0-0"></span></div> <div data-offset-key="807sr-0-0" class="_1mf _1mj text-alignjustify"><span data-offset-key="807sr-0-0"><strong>Фондация &bdquo;Помощ на лица с проблеми в развитието&ldquo;</strong> (ФПЛПР) с активното участие на партньорската им организация &ndash; <strong>Сдружение </strong><strong>&bdquo;</strong><strong>Аутизъм </strong>&ndash; <strong>образование, бъдеще и възможности&ldquo;</strong> (АОБВ) влезе във владение на поземлен имот в София.</span></div> <div data-offset-key="807sr-0-0" class="_1mf _1mj text-alignjustify"> <p><span>Във Вила АутистикА ще се доразвие и надгради модела </span><strong>&bdquo;</strong><a href="https://tvorilnica.org/za-nas/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>Творилница</strong></a><strong> за развитие на когнитивните умения и повишаване на капацитета за автономност&ldquo;</strong><span>, както и&nbsp;</span><strong>ТанцовоДвигателнаТерапия</strong><span> за психосоматично развитие, </span>която бе въведена от ФПЛПР по Програмата за социални иновации на Столична община<span>.</span></p> <p><strong>Работата с родителите и близките</strong><span> е друг ключов момент в планираните от тях дейности. Ефектът от терапиите и рехабилитацията за хората с проблеми в развитието е по-голям, ако е интегриран с психо-социални интервенции с цялото семейство.</span></p> <span data-offset-key="807sr-0-0">&nbsp;</span></div> </div>

Сравнение на продукти