СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ

Енергетик

Задължения:

 • Осигурява техническото поддържане на машините, съоръженията и електрическите инсталации в обектите на компанията;

 • Осигурява своевременното и качествено изпълнение на ремонта на машините, съоръженията и енергетичното оборудване;

 • Организира обслужването и техническата поддръжка на техническите съоръжения и инсталации в съответствие с правилата, нормативите и експлоатационните инструкции;

 • Поддържа постоянна връзка със сервизните фирми, с които Максима България има договори за сервизното техническо поддържане на търговските обекти;

 • Контролира своевременното отстраняване на ежедневните технически повреди, вложени резервни части, труд и транспорт за извършени ремонти по наличното търговско оборудване;

 • Анализира авариите и причините за престой и предлага варианти за ликвидирането им;

 • Изготвя искания за сключване на договор за присъединяване на обекти към електроразпределителната мрежа. Контролира разхода на електроенергия;

 • Контролира изпълнението на превантивно-плановите дейности (ППД) съгласно договорите за поддръжка на оборудването;

 • Контролира и осигурява техническата изправност и поддръжка на външното електрозахранване на търговските обекти в региона;

 • Предлага и участва при внедряването на нови методи и средства с цел икономия на електроенергия;

 • Контролира задължителните годишни лабораторни измервания на преходното съпротивление на заземители за защитни и мълниезащитни заземителни инсталации, импеданса на контура “фаза защитен проводник” в обектите.

Изисквания:

 • Образователна степен: Висше, минимум бакалавър

 • Специалност: Електроинженера

 • Опит/квалификация: Минимум две години опит в подобна област. Добра компютърна грамотност – MS Office.

 • Свидетелство за правоуправление на МПС – категория В, шофьорски опит.


Ако предложението представлява интерес за Вас, моля изпратете своята професионална автобиография, в която следва да посочите минимумът категории лични данни за съответната позиция : име и фамилия; телефонен номер; имейл адрес; данни за професионален опит; данни за образование и обучение; лични умения; говорими езици; комуникационни, организационни / управленски, професионални и други умения; данни за правоспособност за управление на МПС ако такива данни се изискват за съответната длъжност.

Най-учтиво Ви молим да не включвате други лични данни в автобиографията си.


 

Верига супермаркети T МАРКЕТ


Т МАРКЕТ
е доверен партньор за практично пазаруване на своите клиенти в 40 малки и големи градове в цяла България. Във всички наши 85 магазина, разположени на 400-800 кв. м. търговска площ, може да намерите разнообразие от пресни и свежи хранителни продукти, както и голям асортимент от домакински стоки. Към момента за 
Максима България работят над 1600 души в цялата страна. 

Сравнение на продукти