СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ

МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА

Задължения:

  • Участва в процеса по начисляване и удържане, изплащане на възнагражденията и хонорарите на служителите;
  • Въвеждане на данни в специализирани счетоводни и други програмни продукти;
  • Изчисляване на трудовите възнаграждения, изготвяне на ведомости за заплати, свързани с начисляването и плащането на осигуровки, както и изготвяне на различни справки и отчети, изисквани от ръководството или държавни институции;
  • Участва в изготвянето на служебни бележки и УП-2 и УП-3 на служителите.

Изисквания:

  • Подходящо икономическо образование /икономически техникум, студент последна година /;
  • Добро ниво на работа с Excel;
  • Познаване и следене на КТ, КСО, ЗЗО, ЗДДФЛ, ДОПК и др. и свързаните с тях поднормативни актове;
  • Динамична, комуникативна, организирана личност;
  • Аналитичност и прецизност, внимание към детайлите;
  • Умения и желание за работа в екип, коректност и отговорност.

Ако предложението представлява интерес за Вас, моля изпратете своята професионална автобиография, в която следва да посочите минимумът категории лични данни за съответната позиция : име и фамилия; телефонен номер; имейл адрес; данни за професионален опит; данни за образование и обучение; лични умения; говорими езици; комуникационни, организационни / управленски, професионални и други умения; данни за правоспособност за управление на МПС ако такива данни се изискват за съответната длъжност.

Най-учтиво Ви молим да не включвате други лични данни в автобиографията си.


 

Верига супермаркети T МАРКЕТ


Т МАРКЕТ
е доверен партньор за практично пазаруване на своите клиенти в 54 малки и големи градове в цяла България. Във всички наши 100 магазина може да намерите разнообразие от пресни и свежи хранителни продукти, както и голям асортимент от домакински стоки. Към момента за 
Максима България работят над 2300 души в цялата страна. 

Сравнение на продукти