• Начало
  • ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ЛОЯЛНА ПРОГРАМА „ДЕЛИМАНО СТОУН ЛЕДЖЕНТ ПРО”

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ЛОЯЛНА ПРОГРАМА „ДЕЛИМАНО СТОУН ЛЕДЖЕНТ ПРО”

  1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОГРАМАТА

Лоялна програма „ДЕЛИМАНО СТОУН ЛЕДЖЕНТ ПРО ” (Програмата) се организира и провежда от „Максима България” ЕООД, ЕИК 131324923, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Ботевградско шосе” №247 ет.2.

  1. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. С участието си в Програмата участниците приемат изложените тук официални правила.

2.2. Официалните правила са публично оповестени и са достъпни за целия период на Програмата на интернет страницата на „Максима България“ - www.tmarket.bg, както и в магазините T MARKET.

2.3. „Максима България“ си запазва правото да допълва и променя официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на интернет адрес www.tmarket.bg и в магазините T MARKET.

  1. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ

Програмата се организира и провежда във всички магазини T MARKET на територията на Република България.

  1. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Програмата започва на 01.03.2021 г. и продължава до 21.06.2021 г. включително. Събирането на бонус точки е възможно до 14.06.2021 г. включително. Използването на бонус точки за покупка на промо продукти Делимано Стоун Леджент Про е възможно до 21.06.2021 г. включително.

  1. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОГРАМАТА

5.1. Програмата представлява вид промоция, която дава възможност на клиенти на T MARKET да закупят промоционални продукти с отстъпка 50% от редовната продажна цена срещу представяне на попълнен бонус паспорт с промо точки.

5.2 При покупка на стойност минимум 10 лева с ДДС, направена в магазините на Т MARKET в посочения период на провеждане на Програмата, клиентът получава една бонус точка. Съответно при покупка на стойност 20 лева с ДДС - 2 бонус точки, при покупка на стойност 30 лева с ДДС – 3 бонус точки и т.н.

5.3 Срещу 5 събрани бонус точки клиентът може да закупи във всеки магазин T MARKET един от продуктите, част от Програмата, на промоционална цена с отстъпка 50% от редовната продажна цена.

5.4 Всички продукти, участващи в Програмата, могат да бъдат закупени и на регулярна цена през посочения период.

5.5 Асортиментът на продукти, участващи в Програмата, включва:

  1. ОТГОВОРНОСТ

6.1. Изображенията на промо продуктите на интернет страницата www.tmarket.bg и в маркетинговите материали на Програмата са само илюстративни.

6.2. Количествата промо продукти за Програмата са внимателно планирани. Въпреки това е възможно поради силно увеличено търсене в отделни дни някои продукти временно да не са налични в някои или във всички магазини T MARKET. В тези случаи “Максима България“ по подходящ начин информира клиентите за деня на следваща доставка на промо продукти. „Максима България“ не носи отговорност към клиенти, които не са могли да закупят промо продукти в точно желания от тях ден и час.

6.3. В случай на продължителна липса на наличности от промо продукти, „Максима България“ си запазва правото да продължи срока на Програмата, за да даде възможност на клиентите, събрали бонус точки, да закупят промо продукти. Клиентите ще бъдат своевременно информирани за това по подходящ начин.

6.4. Максима България не носи отговорност в случай на изчерпване на количествата, предлагани в настоящата промоционална кампания и последваща невъзможност за доставяне на допълнителни бройки.

6.5. „Максима България“ не носи отговорност за допуснати печатни грешки в маркетинговите материали на Програмата.

  1. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛАТА НА ПРОГРАМАТА

7.1. „Максима България“ си запазва правото да изменя и допълва настоящите официални правила в хода на Програмата при условие, че промените не са по-неблагоприятни за клиентите спрямо настоящите правила. Евентуалните изменения и допълнения ще имат действие от датата, посочена в тях и след като са били предварително публикувани на интернет страницата www.tmarket.bg и в магазините T MARKET, така че клиентите да се запознаят с тях.

 7.2. „Максима България“ има неотменимото право да прекрати Програмата по всяко време, като обяви това на интернет адрес www.tmarket.bg и в магазините T MARKET. При прекратяване на Програмата „Максима България“ не дължи компенсация на участниците.

  1. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

8.1. Всички желаещи могат да получат допълнителна информация за Програмата на интернет страницата www.tmarket.bg, както и в магазините T MARKET.

 

Дата на публикуване: 26.05.2021 г.

Сравнение на продукти