ПЕЧЕЛИВШИ

Печелившите до този момент са:

27.10.2020г. – първо теглене

 1. BN010561-1036-0072727 - екип
 2. BN011128-1043-0139980 - ваучер
 3. BN011348-2014-0052205 - телефон


03.11.2020г. – второ теглене

 1. BN011362-1039-0052797 - екип
 2. BN011474-2001-0057925 - ваучер
 3. BN011546-1006-0052301 - телефон


10.11.2020г. – трето теглене

 1. BNO11302-2016-0093603 - екип
 2. BN011832-9415-0005980 - ваучер
 3. BN01124620100139042 - телефон

17.11.2020г. – четвърто теглене

 1. BN009865-2003-0120295 - екип
 2. BN011416-1007-0083988 - ваучер
 3. BN011559-1095-0111603 - телефон

24.11.2020г. – пето теглене

 1. BN011356-1015-0035418
 2. BN010748-2005-0004778
 3. BN011418-1025-0097743

01.12.2020г. – шесто теглене

 1. BN009858-1069-0134541  - екип
 2. BN011420 2002 0072067  - ваучер 
 3. BN010189-2017-0023294  - телефон

08.12.2020г. – седмо теглене

 1. BN011046-2004-0043033 екип
 2. BN011138-1056-0138780 ваучер
 3. BN011307-1011-0108879 телефон

15.12.2020г. – осмо теглене

 1. BN011490-2003-0173504 телефон
 2. BN009787-1086-0095153 ваучер
 3. BN011376-1073-0130318 екип

Томболата „Който пазарува - Печели!“ се провежда за периода от 20.10.2020г. до 15.12.2020г. Печелившите участници ще бъдат теглени всяка седмица по реда описан в Раздел 5.

Награди: За целия срок на Томболата могат да бъдат спечелени общо следните награди:

 • Осем броя iphone SE 2020, 64 MB, всеки на стойност 775лв. (седемстотин седемдесет и пет лева)
 • Осем броя ваучери за пазаруване в магазини „Т-Маркет“ всеки на стойност 500лв. (петстотин лева, разпределени на ваучери по 100 лв)
 • Осем комплекта с марката на Христо Стоичков, включващи спортен екип, книга и шапка, всеки на стойност 145лв. (сто четиридесет и пет лева)

Всяка седмица могат да бъдат спечелени общо три от гореизброените награди по един брой от всеки вид. Всеки един спечелен ваучер е със срок на валидност до 31.12.2020 г. включително.

      Теглене на печелившите участници: Печелившите участници ще бъдат теглени всеки Вторник от седмицата за периода на играта на случаен принцип посредством специализиран софтуер както следва:

В тегленията участват всички коректно попълнени формуляри изпратени от 00:00ч. на 20.10.2020г. до 23:59ч. на 15.12.2020г.

27.10.2020г. – първо теглене
03.11.2020г. – второ теглене
10.11.2020г. – трето теглене
17.11.2020г. – четвърто теглене
24.11.2020г. – пето теглене
01.12.2020г. – шесто теглене
08.12.2020г. – седмо теглене
15.12.2020г. – осмо теглене 

Обявяване на печелившите участници: Организаторът ще обявява печелившите участници всеки петък съгласно гореописания график на следната интернет страница https://tmarket.bg/page/tomboli , както и на Facebook страницата си „T MARKET“  на адрес: https://www.facebook.com/MaximaBulgaria както следва:

30.10.2020г. – обявяване на печелившите участници от първо теглене
06.11.2020г. – обявяване на печелившите участници от второ теглене
13.11.2020г. – обявяване на печелившите участници от трето теглене
20.11.2020г. – обявяване на печелившите участници от четвърто теглене
27.11.2020г. – обявяване на печелившите участници от пето теглене
04.11.2020г. – обявяване на печелившите участници от шесто теглене
11.12.2020г. – обявяване на печелившите участници от седмо теглене
18.12.2020г. – обявяване на печелившите участници от осмо теглене

Съгласно графика за теглене на печеливши участници, в деня на тегленето ще бъдат изтеглени три печеливши участника, които могат да спечелят една единствена награда. При технически проблем е възможно печелившите участници да бъдат изтеглени или обявени със закъснение до 3 (три) работни дни от първоначално предвиденото.

Може да се запознаете с общите условия на:

https://tmarket.bg/page/obshti-uslovia-igra 

Сравнение на продукти