СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ

СЧЕТОВОДИТЕЛ, КАСОВА ДЕЙНОСТ

Отговорности:

 • Осъществява контрол и отчет на главните каси в търговските обекти;
 • Участва в извършването на ревизии и последващ отчет на касите;
 • Участва в периодични проверки свързани с коректността на отчетените от търговските обекти суми;
 • Осчетоводява документи постъпили от операторите на ваучери.

Изисквания:

 • Икономическо образование;
 • Опит на подобна позиция;• Организираност и прецизност;
 • Владеене на Excel;
 • Опит със SAP ще се счита за предимство;• Умение за работа в екип;
 • Шофьорска книжка.

СЧЕТОВОДИТЕЛ, ДМА

Отговорности:

 • Изрядно, своевременно и законосъобразно осчетоводяване на фактури за закупени дълготрайни активи и общи разходи;
 • Начисляване на месечната амортизация;
 • Контрол върху дълготрайните активи;
 • Изготвяне на справки.

Изисквания:

 • Икономическо образование;
 • Опит на подобна позиция;
 • Организираност и прецизност;
 • Опит със SAP и Excel ще се счита за сериозно предимство;
 • Умение за работа в екип.

Компанията предлага:

 • Въвеждащо обучение;
 • Работна среда с добри практики и позитивна атмосфера;
 • Реална оценка на трудовото представяне, възможност за развитие и мотивиращо възнаграждение;
 • Сигурно работно място, възможност за развитие и професионална реализация в голяма международна компания.

Ако някое от предложенията представлява интерес за Вас, моля изпратете своята професионална автобиография, в която следва да посочите минимумът категории лични данни за съответната позиция : име и фамилия; телефонен номер; имейл адрес; данни за професионален опит; данни за образование и обучение; лични умения; говорими езици; комуникационни, организационни/ управленски, професионални и други умения; данни за правоспособност за управление на МПС ако такива данни се изискват за съответната длъжност.

Най-учтиво Ви молим да не включвате други лични данни в автобиографията си.

Контакт с нас: 

e-mail: [email protected]

тел.: 0899992437


 

Верига супермаркети T МАРКЕТ


Т МАРКЕТ
е доверен партньор за практично пазаруване на своите клиенти в 62 малки и големи градове в цяла България. Във всички наши 112 магазина може да намерите разнообразие от пресни и свежи хранителни продукти, както и голям асортимент от домакински стоки. Към момента за 
Максима България работят над 2300 души в цялата страна. 

Сравнение на продукти