СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ

Специалист капитално строителство

Задължения:

 • Съгласува работни проекти и планове на обектите преди внасянето им за съгласуване и одобряване от инстанции;

 • Следи за качественото изпълнение на строително-монтажните работи (СМР) и въвеждането на обектите и подобектите в експлоатация;

 • Следи за изпълнението на СМР на обекта, съобразно одобрените проекти и изискванията на Възложителя;

 • Установява количествата на изпълнените СМР на обектите и проверява актове за изпълнени СМР;

 • Организира и следи за изпълнението на доставката и монтажа на технологичното оборудване;

 • Предлага решения за промени в проекта или строителството, съобразно строителното задание и каталозите на Възложителя;

 • Изготвя доклади за спазването на сроковете и изпълнението на строителните и ремонтните работи от изпълнителите;
 • Участва в комисии по приемане на реконструирани и новопостроени обекти и въвеждането им в експлоатация;
 • Участва в регулярни събрания с останалите отдели относно изпълнението на календарния график по строителството и оборудването на обектите;
 • Съставя и поддържа пълно досие от строителната документация за всеки обект, който е контролирал и ръководил.

Изисквания:

 • Образователна степен: висше, минимум бакалавър;

 • Специалност: Строителен инженер / архитект;

 • Опит/квалификация: Минимум две години опит в сферата на строителството или проектирането. Отлична компютърна грамотност - MS Office, CAD;

 • Свидетелство за правоуправление на МПС – категория В, шофьорски опит.


Ако предложението представлява интерес за Вас, моля изпратете своята професионална автобиография, в която следва да посочите минимумът категории лични данни за съответната позиция : име и фамилия; телефонен номер; имейл адрес; данни за професионален опит; данни за образование и обучение; лични умения; говорими езици; комуникационни, организационни / управленски, професионални и други умения; данни за правоспособност за управление на МПС ако такива данни се изискват за съответната длъжност.

Най-учтиво Ви молим да не включвате други лични данни в автобиографията си.


 

Верига супермаркети T МАРКЕТ


Т МАРКЕТ
е доверен партньор за практично пазаруване на своите клиенти в 40 малки и големи градове в цяла България. Във всички наши 85 магазина, разположени на 400-800 кв. м. търговска площ, може да намерите разнообразие от пресни и свежи хранителни продукти, както и голям асортимент от домакински стоки. Към момента за 
Максима България работят над 1600 души в цялата страна. 

Сравнение на продукти