РЕГИСТРИРАЙ СЕ!

ОБРАЗЕЦ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Всеки желаещ да се включи в Играта трябва да направи покупка от физически магазин T MARKET или от онлайн магазина на Организатора tmarketonline (https://tmarketonline.bg/) на обща минимална стойност 30 (тридесет) лева с включен ДДС (реално заплатената сума след приспадане на всякакъв вид отстъпки) като включи в покупката си поне един продукт, маркиран със специален символ на кампанията. Покупката може да бъде направена във всеки един магазин T MARKET на територията на страната и следва да бъде извършена с една транзакция, тоест стойността на една касова бележка не може да бъде по-малка от 30 (тридесет) лева.

Ако стойността на касовата бележка надвишава един или няколко пъти минималната стойност на покупката, това не увеличава шанса за печалба на участника и НЕ му дава право да регистрира съответната касова бележка повече от един път. Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. Всеки участник може да регистрира неограничен брой касови бележки.

Продуктите, маркирани със специален символ на кампанията ще бъдат ясно обозначени във физическите магазини T MARKET, в промоционалните брошури на T MARKET, както и на онлайн сайта https://tmarketonline.bg/

За да бъде възможно участието в Играта е необходимо клиентът да попълни формата за регистрация на следната интернет страница на Организатора https://tmarket.bg/page/tombola-tyrsachi-na-nahodki, като посочи телефонен номер, номер на касов бон и BN №. За да завърши регистрацията клиентът трябва да потвърди в обособеното за целта поле, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.

Всяка седмица от периода на играта ще бъдат раздавани 5 /пет/ на брой ваучера. Всяка регистрирана касова бележка може да спечели 1 /един/ на брой ваучер в седмицата, в която е регистрирана и може да участва само в 1 /едно/ теглене за конкретната седмица, в която е регистрирана.

В тегленията участват всички коректно попълнени формуляри за участие в периода от 20.09.2022г., до 23:59ч. на 05.12.2022г.

Теглене на печелившите участници:

 1. 27.09.2022– първо теглене на печеливши участници, направили своите регистрации в периода от 20.09.2022г. до 23:59ч. на 26.09.2022г., в което ще бъдат спечелени 5 /пет/ на брой ваучера;
 2. 04.10.2022г – второ теглене на печеливши участници, направили своите регистрации в периода от 27.09.2022г. до 23:59ч. на 03.10.2022г. , в което ще бъдат спечелени 5 /пет/ на брой ваучера;
 3. 11.10.2022г - трето теглене на печеливши участници, направили своите регистрации в периода от 04.10.2022г. до 23:59ч. на 10.10.2022г., в което ще бъдат спечелени 5 /пет/ на брой ваучера;
 4. 18.10.2022г. – четвърто теглене на печеливши участници, направили своите регистрации в периода от 11.10.2022г. до 23:59ч. на 17.10.2022г., в което ще бъдат спечелени 5 /пет/ на брой ваучера;
 5. 25.10.2022г. – пето теглене на печеливши участници, направили своите регистрации в периода от 18.10.2022г. до 23:59ч. на 24.10.2022г., в което ще бъдат спечелени 5 /пет/ на брой ваучера;
 6. 01.11.2022г. – шесто теглене на печеливши участници, направили своите регистрации в периода от 25.10.2022г. до 23:59ч. на 31.10.2022г., в което ще бъдат спечелени 5 /пет/ на брой ваучера;
 7. 08.11.2022г. – седмо теглене на печеливши участници, направили своите регистрации в периода от 01.11.2022г. до 23:59ч. на 07.2022г., в което ще бъдат спечелени 5 /пет/ на брой ваучера;
 8. 15.11.2022г. – осмо теглене на печеливши участници, направили своите регистрации в периода от 08.11.2022г. до 23:59ч. на 14.11.2022г., в което ще бъдат спечелени 5 /пет/ на брой ваучера;
 9. 22.11.2022г. – девето теглене на печеливши участници, направили своите регистрации в периода от 15.11.2022г. до 23:59ч. на 21.11.2022г., в което ще бъдат спечелени 5 /пет/ на брой ваучера;
 10. 29.11.2022г – десето теглене на печеливши участници, направили своите регистрации в периода от 22.11.2022г. до 23:59ч. на 28.11.2022г., в което ще бъдат спечелени 5 /пет/ на брой ваучера;
 11. 06.12.2022г – единадесето теглене на печеливши участници, направили своите регистрации в периода от 29.11.2022г. до 23:59ч. на 05.12.2022г., в което ще бъдат спечелени 5 /пет/ на брой ваучера.

Обявяване на печелившите участници: 

1 теглене: 202/1035 BN011124; 300/890BNO11416; 142/122 BN014121; 33/968 BN009788; 214/574 BN011092

2 теглене: 

3 теглене:

4 теглене:

5 теглене:

6 теглене:

7 теглене:

8 теглене:

9 теглене:

10 теглене:

11 теглене:

Сравнение на продукти